fbpx

Domov – 5. téma

Co dělá můj domov domovem? Knihy, zahrada, rodina, pečení, čaj, focení,…

Jaro s knihami, léto na zahradě, podzim s pečením, zima s učením, celý rok s dobrým čajem a focením.

Domov - 5. téma

Domov – 5. téma

What makes my home my? Books, garden, family, baking, tea, photography,…
Spring with books, summer in the garden, autumn is for baking, winter for studying, whole year with good tea and photographs.