Mramorování pěnou | Marble Pattern with Shaving Cream

Většina lidí zná techniku mramorování papíru, která je založená na práci s vodou a olejovými barvami – do vody nakapete olejovou barvu (prodávají se i speciální barvy na mramorování, ale poslouží i obyčejné naředěné olejové barvy), pomocí špejle nebo čehokoli jiného pak na hladině malujete obrazce. Když jste spokojení, položíte na hladinu papír a vytáhnete ho – na papír se obtiskne olejová kresba.

Sama jsem se s touto technikou seznámila v knihařství, kde jsem byla před pár lety chvíli na praxi. V knihařství se pak mramorované papíry používají k potahování desek nebo jako barevné předsádky.

Mramorování je zábavná činnost, ale v této podobě, kterou popisuji bych si netroufla ji praktikovat s větší skupinou dětí různého věku. Proto mě nadchla podoba mramorování s holicí pěnou, na kterou jsem narazila na youtube kanálu Sea Lemon.

Most people know marbling technique with water and oil paint – you pour oil paint into the water (you can buy special paint for marbling but common oil paint is good enough) and with some skewer draw on the water surface. When you are satisfied put paper on the surface and withdraw it – on the paper there is print of your oil drawing.

I’ve learned this technique in bookbindery where I was at practice a few year back. Bookbinders use marbled papers on book covers or as colorful endleaf.

Marbling is entertaining activity but I wouldn’t have try it with bigger group of children of different ages. That’s why I was fascinated with marbling with shaving cream which I found on my favourite youtube channel Sea Lemon.

 

Ukázala jsem video svým žákům a byli uchváceni stejně jako já. Během uplynulého měsíce jsem koupila asi 10 pěn, které jsme zpracovali. Práce bavila všechny děti od 6 do 15 let. Zkoušeli vytvářet abstraktní díla i konkrétnější kresby. Používali tuš, tempery a akrylové barvy. Přidávám některé naše výsledky – zítra nafotím ještě další, vzniklo jich neuvěřitelné množství.
Zítra se chystáme opakovat tvoření škrobových papírů, které bylo loni úspěšné.

I’ve shown this video to my student and they where as excited as I. During past month I’ve bought 10 shaving creams and we used them all. All children age 6 to 15 enjoyed making marbled paper. They tried abstract patterns and more concrete draws. We used drawing ink, tempera and acrylic colors. Here are some examples – I’ll shoot some more tomorrow – we have a lot of them.

Tomorrow we will make amyloid papers which were big success last year.

 

Tento záznam byl publikován v Blog . Uložit odkaz do záložek.