Náměty projektu 365 (366) | Topics of projct 365 (366)

To, co se chystám oznámit, může mnohým připadat jako čirý masochismus, ale když se nad tím zamyslíte, je to jen výsledek mého tvůrčího ducha a snahy o vykonávání pravidelné činnosti – projekt 365/366?

1. měsíc - projekt 366

První měsíc – projekt 366

Tedy, abyste mohli začít posuzovat mé psychické zdraví: Od ledna přemýšlím nad tím, že se zase vrhnu na projekt 365. Na rozdíl od mého prvního výtvoru, který jsem páchala v období září 2012 – 2013 (ano, už je to tak dlouho), jsem se tentokrát rozhodla pro nějaké ukotvení tohoto projektu.

Jak jsem sestavila seznam témat pro letošní rok

Sestavila jsem dnes za pomoci mé maminky seznam 31 námětů abecedně seřazených, která budou určovat, co který den vyfotím. V měsících s 30 a 29 dny (zjistila jsem, že příští únor bude přestupní) budu muset některý námět vynechat. Myslela jsem, že zvolím jednoduše Y a X, která se mi nezdají příliš zajímavá, ale třeba se pletu a své rozhodnutí změním (nerada bych totiž přišla o Z a Ž :)).

Znamená to tedy, že vytvořím sérii 366 skládající se z 31 námětů opakujících se 12x.
Pokud se chcete podívat na poněkud neucelený cyklus z minulosti, můžete si ho prohlédnout na mých stránkách.

2. měsíc - projekt 366

druhý měsíc – projekt 366

Seznam námětů můžete projít níže na stránce. Budu vděčná za jakékoli návrhy týkající se námětů :). Važte ale svá slova, protože jsem strávila docela dost času vymýšlením seznamu tak, aby i v angličtině tvořil seznam A-Z… 🙂

This announcement that I’m going to make can seem like a pure masochism, but when you think about it, it’s just a result of my creative spirit and -aspirations- of performing regular activities – the 366 project?

3. měsíc - projekt 366

třetí měsíc – projekt 366

So, here we go, you can start judging my mental health: Since Januar I’ve been thinking about starting again a project 365. Unlike my first successful try which I’ve done in a period of one year since September 2012, I’ve decided to create more comprehensive collection.

How did I choose topics for this year

Today with my mum’s help I made a list of 31 topics in alphabetical order, which will determine a topic for each day. In 30 and 29 days months (yes, next year is a transfer year) I’ll have to skip some topics. I thought I just choose Y and X, which did not seem too interesting (in Czech there are not many Y and X words), but maybe I’m wrong and I’ll change my decision (because I would hate to lose the Z and Z :)).

It means that I’ll create a series of 366 photos, consisting of 31 topics repeating 12 times.

If you want to look at my old project, please visit my website.

4. měsíc - projekt 366

čtvrtý měsíc – projekt 366

List of topics are down here: Any suggestions about topics are welcomed.

Because of my obsession with translation I spent quite time with translating my list so it is from A to Z also in English, just the order of topics is different. 🙂

Témata 365 (366) – Topics 365 (366)

1AutoportrétASelf portraitS
2BudovaBBuildingB
3CestaCChannel/WayČ
4ČasČTimeT
5DomovDHomeH
6EmoceEEmotion/AffectionE
7FilmFFilmF
8GestoGGestureG
9HraHPlayP
10ChlapChChapCh
11IkonaIIconI
12JídloJMeal/FoodM
13KřivkyKCurveC
14LeskLDazzle/GlitterD
15MládíMJuvenility/YouthJ
16NocNNightN
17OblohaOUpper regions/SkyU
18PohybPLocomotion/MotionL
19Quo Vadis?QQuo Vadis?Q
20RytmusRRhytmR
21ŘekaŘRiverR
22StínySShadowŠ
23ŠikmýŠObliqueO
24TřískyTKindling/ChippingsT
25UliceUAlley/StreetA
26ÚsvitÚUprise/Morning/SunriseU
27VýhledVViewV
28XeroxXXeroxX
29YAYYAY
30ZátišíZStill-lifeZ
31ŽenaŽWomanW
Tento záznam byl publikován v Blog . Uložit odkaz do záložek.